جو امنیتی شدید در شهرهای کوردستان جهت سرکوب اعتراضات معلمین و دانش آموزان به حملات بیولوژیکی در مدارس

ک.م.ک:
براساس گزارشات دریافتی، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف دیواندره، مریوان و سنندج جهت جلوگیری از فراخوان تجمعات معلمین و دانش آموزان در جریان حملات بیولوژیکی به مدارس جو شدید امنیتی ایجاد کرده و سطح شهرها به شدت ملیتاریزه شده است.

براساس گزارشات، الارغم جو شدید امنیتی از سوی نهاد های امنیتی حکومت ایران، مردم شهر سنندج مقابل آموزش و پرورش در اعتراض به حملات بیولوژیکی به مدارس تجمع کرده اند.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید