بی‌اطلاعی از سرنوشت یک شهروند پس از گذشت ۳ ماه از بازداشت

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ جمعیت حقوق بشر کوردستان، سرنوشت سردار شاهمرادیان شهروند اهل سنندج ( سنه ) علیرغم گذشت ۳ ماه از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ایران کماکان نامعلوم می‌باشد.

لازم به ذکر است، علیرغم پیگری‌های مکرر خانوا‌ده سردار شاهمرادیان و مراجعه به نهادهای امنیتی مربوطه، تا کنون از محل نگهداری و وضعیت این شهروند اطلاعی به دست نیامده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید