آبدانان؛ یک شهروند توسط توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام “شهريار کوردی” ۲۰ ساله و فرزند سیف علی ساکن شهرستان آبدانان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

طبق گزارش، نامبرده در منزل شخصی خود بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده.

شایان ذکر است که، تا لحظه تهیه این خبر هیچ اطلاعی از اتهامات مطروحه ومحل نگهداری وی در دست نیست.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید