جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حادثه کارگری در ثلاث باباجانی

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز دوشنبە ۱۵ شهریور ۹۵ یک کارگر ساختمانی در شهر ثلاث باباجانی بە علت سقوط از پشت‌بام دچار حادثە کار می‌شود و وضعیت جسمانی وی وخیم است.

در این گزارش آمدە کە این کارگر از ناحیە کتف و گردن دچار سانحە می‌شود؛ و وی را بە بیمارستان منتقل می‌کنند و تاکنون تحت مراقبت‌های پزشکی است.

در این راستا بنا بە خبر رسیدە روز دوشنبە ۸ شهریور در روستای نگرە از توابع ثلاث باباجانی بە علت واژگونی وانت باری کە کارگران بازار مرزی شیخ سلە را سوار کردە بود ۱۳ تن از این کارگران به‌شدت زخمی می‌شوند.

شایان‌ذکر است کە ثلاث باباجانی بە علت کوهستانی بودن و نا استاندارد بودن راه‌ها و همچنین نداشتن خدمات کافی پزشکی و عدم داشتن بیمارستان، «به‌جز مرکز بهداشت و درمانی کوچک با امکانات کم پزشکی» در وقوع چنین حوادثی اورژانسی بە ناچار بیمار را بە شهرهای اطراف منتقل می‌کند کە در این فاصلە زمانی امکان جان دادن بیمار و یا حادثه‌دیده افزایش می‌یابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

انتقال چهار زندانى عقيدتى سنى مذهب كورد از زندان رجايى شهر كرج به مكانى نامعلوم

کرماشان: بازداشت محقق کورد توسط نیروهای اطلاعاتی و انتقال او به زندان

انتقال دو فعال مدنی به زندان و آزادی مصطفی ایلخانی زاده