اعدام یک زندانی در اورمیە

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۲۷ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند محبوس در زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیە بە اسم نجومی مرادی فرزند فتاح اهل روستای هرکیان از توابع شهرستان سلماس توسط مامورن اجرای احکام زندان، اعدام شد.

براساس گزارش، نجومی مرادی سال ۹٨ بە اتهام قتل  عمد بازداشت سپس توسط دستگاە قضایی ایران بە اعدام محکوم شد.

لازم بەذکر است کە، چند روز قبل، نامبردە جهت اجرای حکم اعدام بەسلول انفرادی زندان منتقل شد.

تا لحظە تهیە و نشر این خبر اجرای حکم اعدام این شهروند توسط رسانەهای داخلی و مراجع رسمی حکومت ایران اعلام نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید