خودکشی یک جوان ۲۱ ساله اهل پیرانشار

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۰ بهمن ماه ۱٤۰۱خورشیدی، یک جوان ۲۱ سالە بە نام “هادی آبرون قارنا” فرزند غفور ساکن پیرانشار اقدام بە خودکشی کرده بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع مطلع در این‌باره اعلام کرد، این  نوجوان به دلایل نامعلوم از طریق حلق آویز کردن خود با طناب در منزل پدری اقدام به خودکشی کردە است.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید