طويل کردن مدت بازداشت یکی از شهروندان مریوانی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات دریافتی، طولانی کردن و تداوم‌ مدت بازداشت “امجد ساعدی” فعال مدنی شهرستان مریوان برای ۱۵ روز دیگر تمدید شد.

طبق اطلاعات واصله، حکم بازداشت این فعال مدنی به مدت یک ماه صادر شده بود، ولی با توجه به اتمام مدت بازداشت و پایان حکم صادره برای نامبرده، اداره اطلاعات ایران در شهرستان مریوان از آزادی وی جلوگیری بعمل آورده و حکمش را برای ۱۵ روز ديگر تمدید کرده‌اند.

لازم به توضیح است که، امجد ساعدی مريض است‌ و نیاز به علاجی جدی دارد.

ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید