محکومیت یک شهروند به حبس

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت کمال عبدالله زاده ، اهل سقز توسط دستگاه های قضایی حکومت ایران به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام ” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به ذکر است که کمال عبدالله زاده سرباز بوده و وی در مهر ماه سال جاری در پی حمایت از اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی ۴۴ روز را در بازداشت ،شکنجه و سلول انفرادی بوده است و سپس به صورت موقت با قید وثیقه آزاد شده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید