آتش‌سوزی در روستای کلاوە از توابع شهر روانسر

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: عصر امروز دوشنبه ۱۵ شهریورماه سال ۱۳۹۵ آتش‌سوزی در روستای کلاوە باعث سوختن بیش از ۸۰ درصد از مراتع این روستا شد.

بە گفتە شاهدان عینی کە برای مهار آتش رفتەاند. آتش‌سوزی مربوط به بیش از ۸۰ درصد علف‌های جمع‌آوری شدە برای استفادە احشام در فصل زمستان بودە است.

این آتش‌سوزی خسارات فراوانی بە محیط‌زیست زدە و خسارات وارده به کشاورزان و دامداران این روستا بالغ‌بر پنجاه میلیون تومان برآورد شدە است.

این در حالی است کە جنگل‌ها و مراتع شرق کوردستان طی اواخر فصل بهار و تابستان امسال از سوی افراد ناشناس دچار آتش‌سوزی‌های عمدی شده است. کە روستاییان کڵاوە نیز از آن بی‌نصیب نشدند.

لازم به ذکر است که تا اکنون هیچ‌گونه اقدامی برای کشف و بازداشت عاملان این آتش‌سوزی‌ها صورت نگرفته است؛ و حکومت جمهوری اسلامی ایران در خصوص این حریق‌های عامدانه سکوت اختیار نمودە و تاکنون خساراتی بە مردم زحمتکش روستایی پرداخت نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان