ربودن یک شهروند در بوکان توسط نیروهای سرکوبگر ایران

‎ک.م.م.ک:

‎یکشنبە ۲۵ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر ایران در بوکان یک شهروند ۴۰ سالە بە نام صادق آهنگری را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

‎بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بە این شهروند: نیروهای سرکوبگر ساعت ۵ صبح تاریخ مذکور بە منزل شخصی صادق یورش بردە و در مقابل چشمان اعضای خانوادە وی را ربودەاند.

‎منبع مذکور افزود: صادق آهنگری متاهل و دارای دو فرزند خردسال می باشد.
‎لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.
‎م.ە

دیدگاهتان را بنویسید