ربودن یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در جوانرود

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت مصعب خدری اهل شهر جوانرود توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شد

براساس گزارشات؛ نیروهای امنیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، نامبرده را پس از بازداشت به مکانی نامعلوم انتقال داده‌اند.

باید خاطر نشان کرد تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید