ادامه بازداشت کورکورانه شهروندان در کوردستان

ک.م.م.ک:

‎جمعه ۲۳ی دی ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند با هویت محمد باشک ۲۴ ساله اهل شهرستان پاوە در رابطه با اعتراضات عمومی مردم کوردستان و ایران توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

‎لازم به اشاره است که؛ تا لحظه تهیه و انتشار این خبر از شرایط و سرنوشت این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

‎ع. ر

دیدگاهتان را بنویسید