ربودن یک شهروند با اعمال خشونت

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۷ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر حکومت ایران در کرماشان یک شهروند با هویت محمودی رشیدی ساکن شهرک ابوذر این شهر را در منزل شخصیش ربودند.

بر اساس گزارش، ربودە شدن این شهروند توسط سرکوبگران ایران با خشونت و ضرب و شتم همراە بودە است.

لازم بە ذکر است کە، از محل نگهداری و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید