بار ديگر مريوان و اعتراض مدنى

بر اساس گزارش‌های رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان بعد از ابراز اعتراض هم‌وطنان روستاهاى اطراف مريوان كه مثال بارز نارضايتى مردم در اين هفته بود، اما اين ابراز نارضايتى به‌جز طرفداران محیط‌زیست و فعالين آن، به هنرمندان و قشرهاى ديگر مختلف جامعه نيز كشيده شده است.

بر طبق گزارش و عکس‌های رسيده به اين جمعيت روز پنجشنبه ١١ شهريور، يك هنرمند مريوانى در كنار مجموعه‌ای از آشغال‌های انباشته دریکی از خیابان‌های اصلى شهر مريوان، با آلت موسيقى خود و دستان سحرآميزش و با نواختن موسيقى، سعى در اعتراض و جلب مسئولين كه به دردهاى مردم گوش فرا نمی‌دهند، کرد و روش تازه‌ای براى ابراز ناراضى بودن مردم به عدم مسئوليت و عدم انجام‌وظیفه‌ی مسئولين و كارگذاران شهردارى در اجراى امر نظافت شهر و حفظ محیط‌زیست اين شهر را ابداع كرد.

از طرف ديگر گروهى دیگر از مردم و روشنفكران مريوان در طرف ديگر اين آشغال‌های انباشته شده به‌عنوان نمادى از اعتراض دست به کتاب‌خوانی زدند.

 

لازم به ذكر است كه شهرستان مريوان پيشاهنگ فعالان مدنى است و اخيراً اقدام به طرح فعاليتى به نام «يك روز بدون اتومبیل» نمود كه تأثیر زيادى بر جامعه و توجه بيشتر مردم به حفظ محیط‌زیست كوردستان داشت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان