مهاباد؛ یک شهروند توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شد

ک.م.م.ک:

روز سه‌شنبه ۱۳م دی ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام آزاد خسرو انجم اهل شهرستان مهاباد در رابطه با تجمعات اعتراضی چند روز گذشته نامبرده توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت و محل حبس این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید