ادامه بازداشت شهروندان در جوانرود

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۲ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی ، یک شهروند به نام سعدی قادری اهل شهر جوانرود، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

باید خاطر نشان کرد؛ نامبرده در جریان سرکوب مردم معترض شهر جوانرود، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

لازم به ذکر است؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید