خودکشی یک شهروند در کامیران

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ خورشیدی ، یک شهروند با هویت امید کریمی فرزند عطا اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.

لازم به ذکر است که از سوی یکی از نزدیکان این شهروند اعلام شد: دلیل و انگیزه این خودکشی بیماری قلبی وی اعلام شدە است. همچنین تحقیقات در این مود در پزشکی قانونی حکومت ایران در جریان است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید