ربودن یک شهروند در سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۷ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر حکومت ایران در سنندج(سنە) یک شهروند بە اسم کیوان زندی را ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

براساس گزارش، کیوان زندی در مغازە محل کسب خود توسط نیروهای سرکوبگر ربودە شدە و تاکنون از سرنوشت وی اطلای در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید