افسانه بایزیدی / رفتار غیرانسانی وزرات اطلاعات ایران در ارومیه با این دانشجویی کورد برای اعتراف گیری

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: افسانه بایزیدی، فعال دانشجویی کورد اهل بوکان در شرق کوردستان طی مدت بازداشت، ١١ روز در دستشویی سازمان اطلاعات ایران در ارومیه محبوس شده بود.

آمنه درویشی مادر این فعال دانشجویی با تأیید این خبر اعلام کرده است: هدف سازمان اطلاعات ایران از حبس افسانه در دستشویی، واداشتن نامبرده به اعتراف به اتهام‌های وارده بوده است.

وی گفته است: «در همان توالت به دخترم غذا دادند، سه ماه او را شکنجه کردند و با دخترم مرتکب بدترین رفتار غیرانسانی شده‌اند».

آمنه درویشی در اعتراض به این برخورد نیروهای اطلاعاتی اقدام به ثبت شکایت علیه اداره‌ی اطلاعات نموده، اما نیروهای اطلاعاتی با تهدید مادر این فعال دانشجویی از پیگیری قضایی این پرونده جلوگیری کردند.

این دانشجوی کورد به اتهام «کورد بودن»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «همکاری با یکی از احزاب کورد» توسط قاضی «جوادی کیا» از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به چهار سال زندان و تبعید به کرمان محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان