بازداشت و صدور حکم برای بردار زندانی اعدام شده حسین عبداللهی

برادر زندانی اعدام شدە در شهرستان روانسر بە علت پروندە سازی رئیس دادگستری کرماشان دستگیر شد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۱۰ شهریورماه سال ۱۳۹۵ شاهو عبداللهی فرزند حسن اهل روستای قوری قلعە از توابع شهرستان روانسر برادر «حسین عبدالهی» زندانی اعدام شدە، بەعلت پروندە سازی رئیس دادگستری کرماشان بە اتهام توهین و فحاشی بە دو سال حبس و یک سال تبعید محکوم شدە است.

شاهو حسینی هم اكنون در زندان دیزل آباد کرماشان محبوس می باشد.

لازم به یادآوری است حسین عبدالهی مدتی پیش در شهر روانسر درملأعام اعدام شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان