کرماشان؛ بازداشت سحرفتحی از پیروان آئین یارسان

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۶ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی،یک شهروند به نام سیده سحر فتحی اهل شهرستان کرماشان، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت

بنابر گزارشات رسیده؛ سحر فتحی از پیروان آئین یارسان بوده، که و در جریان اعتراضات مردمی برای بار دوم بازداشت شده، و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

باید خاطر نشان کرد تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری نامبرده درست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید