جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بحران جدی کمبود آب در شرق کوردستان

بحران کمبود آب در شهرها و روستاهای شرق کوردستان در حالی است که حکومت می‌تواند با اختصاص منابع اعتباری از محل اعتبارات خشک‌سالی و دیگر منابع، با تعمیق چاه‌های آب‌رسانی موجود و اضافه کردن منابع آب جدید و اختصاص دادن آب سدهای موجود در شرق کوردستان به کوردستان این معضل را مدیریت کند.

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، استان سنه با در اختيار داشتن هفت درصد حجم آب‌های سطحی ایران و دارا بودن بارش دو برابر ميانگين كشوری در طول سال و وجود فراوان سدها اين روزها با بحران كمبود آب و بی‌آبی به‌ویژه در مناطق شهری و روستایی مواجه شده است. در حالي اين روزها كوردستان با كمبود آب برای تأمین آب شرب موردنیاز مردم مواجه شده است كه از حدود يك دهه اخير تاكنون كمبود آب برای بخش كشاورزی در اين استان نيز آغازشده است و با ادامه اين روند بحران كمبود آب برای اين بخش نيز در مرز هشدار قرارگرفته است.

همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سنه گفت: هم‌اکنون ۶۰۰ روستای استان با کمبود شدید آب مواجه هستند.

وی در ادامه اضافه کرد که از هزار و هفت‌صد روستای استان، ۶۰۰ روستا با کمبود شدید آب مواجه هستند طوری که در طول شبانه‌روز به‌طور متوسط ۲ ساعت آب آشامیدنی دارند.

کل جمعیت روستای استان سنه بنا به آمارهای حکومتی پانصد و هفت هزار نفر می‌باشد که در حال حاضر تنها ۷۵۰ روستای آن زیرپوشش شرکت حکومتی آبفار هستند و شاخص بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم در استان نزدیک به ۸۰ درصد است. ۳۰ روستای استان نیز به دلیل آلودگی منابع آبی و نیز نبود آب به دلیل خشک‌سالی در یک ماه اخیر با تانکر آب‌رسانی می‌شوند

بحران کمبود آب در شهرها و روستاها شرق کوردستان در حالی است که حکومت می‌تواند با اختصاص منابع اعتباری از محل اعتبارات خشک‌سالی و دیگر منابع، با تعمیق چاه‌های آب‌رسانی موجود و اضافه کردن منابع آب جدید و اختصاص دادن آب سدهای موجود در این منطقه به کوردستان این معضل را مدیریت کند.

لازم به یادآوری است که باوجود سدهای فراوان و سدسازی بی‌رویه در شرق کوردستان، مردم این مناطق از آب آشامیدنی لازم محروم می‌باشند؛ و بخش اعظم آب‌های کوردستان به دیگر مناطق ایران انتقال داده می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

خوی: زخمی شدن یک کولبر

احتمال صدور حکم اعدام برای سهیلا حجاب در پی شکایت اطلاعات سپاه

یکی از مادران آشتی به 6 سال حبس محکوم شد