بازداشت چند شهروند همرا با پلمپ مغازه در بوکان و آبدانان

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۱ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت, لقمان باباخانی اهل بوکان و فرزند ۱۷ ساله اش، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در محل کسب خود بازداشت شد.

در ادامه بازداشت شهروندان جمعه ۲ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشید، یک شهروند به نام پژمان یاسمی اهل شهرستان آبدانان، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شد.

باید خاطر نشان کرد، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از بازداشت لقمان باباخانی، مغازه محل کسب نامبرده را پلم کرده و وی را به همراه پسرش به مکانی نامعلوم انتقال دادند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید