کارگران رخش کوردستان / اخراج و عدم پرداخت دستمزد

بیش از ٧ ماە تعویق دستمزد کارگران نیروی «رخش کوردستان» می‌گذرد، علاوه بر پرداخت نشدن حق دست، جمعی از کارگران نیز از سوی کارفرما اخراج شده‌اند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: جمع کثیری از کارگران «رخش کوردستان» بیش از ۷ ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند، همچنین علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرما، ده‌ها نفر نیز از مزایای حق بیمە محروم شده‌اند.

کارخانه نیروی رخش کوردستان، در سال ١٣٨٠، در زمینە تولید سیم، کابل و ترانسفورماتور در شهرک صنعتی سنه در شرق کوردستان تأسیس و با استخدام بیش از ۷۰ کارگر شروع بە کارکرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان