محمد حاجی‌رسولپورپس از آزادی از زندان و انتقال به بیمارستان به کما رفت

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت محمد حاجی‌رسولپور زندانی سیاسی سابق و از بازداشت‌های اعتراضات اخیر در بوکان پس از آزادی موقت به بخش (ICU) بیمارستان بوکان منتقل و اکنون در حالت کما به سر می‌برد.

شایان ذکر است، نامبرده در تاریخ ۲ آذرماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و تاریخ ۲۲ همین ماه به دلیل وضعیت نامناسب جسمی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان جمهوری اسلامی در بوکان آزاد شد.

یک منبع آگاه در این باره گفته، حاجی رسول‌پور در هنگام بازداشت از سوی نیروهای امنیتی ایران به شدت شکنجه شده است.

این شهروند پیشتر توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه حکومت در بوکان با ریاست قاضی پیمان رستمی با اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال جاری پس از تحمل حبس از زندان حکومت ایران در بوکان آزاد شده بود.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید