ادامه کشتن کولبران کورد در شرق کوردستان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک کولبر کورد به اسم «مجید فاروقی فنکی» در مرز سلماس با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به‌شدت زخمی شد.

مجید فاروقی فنکی کولبر کورد در مرز سلماس از طرف نیروهای انتظامی به بهانه قاچاق به وی شلیک و به‌شدت زخمی شد.

از سوی دیگر، نیروهای انتظامی ارومیه یک کولبر دیگر کورد را کشته و چند نفر دیگر زخمی کردند.

در این تیراندازی، بامداد روز شنبه ۶ شهریورماه سال جاری «لزگین شعبانی» کولبر کورد، متأهل و پدر ۳ فرزند در ارتفاعات «دالامپر مرگور» ارومیه با شلیک نیروهای انتظامی کشته و چندین کولبر دیگر نیز زخمی شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان