خرم‌آباد؛ بی خبری از سرنوشت پزشک ربوده شده

ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده؛ چهارشنبه ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یاسر رحمانی پزشک اهل خرم‌آباد، به همراه گروهی از پزشکان جهت کمک به مردم کوردستان به آنجا سفر کرده به شیوه مشکوک مفقود شدند.

باید اشاره کرد؛ نامبرده به همراه تیم پزشکی خود، جهت کمک مالی و درمانی به این استان سفر کرده،اما با گذشت بیش از ۱۴ روز هیچ اطلاعی از آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید