استفادە از مواد شیمیایی در غرب کردستان (رۆژئاوا)

استفادە از مواد شیمیای در غرب کردستان (رۆژئاوا) توسط نیروهای ترکیە در مناطق مسکونی

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان، ساعت ۵ بعداظهر امروز، نیروهای ترکیە کە از چند روز قبل وارد خاک سوریە شدەاند، با استفادە از راکت شیمیایی روستای دندنیە، از توابع منبج را هدف قرار دادەاند.

در این حملە راکتی کە توسط ارتش و نیروهای ترکیە صورت گرفتە، شهروندان بی دفاع مورد اثابت قرار گرفتە و زخمی شدەاند کە حالت چند از زخمی شدگان، وخیم گزارش شدە.

بە گفتە شاهدان عینی و رسانەهای محلی، نیروهای ارتش ترکیە کە از تاریخ ۳ شهریورماە و بعد از سفر جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا بە ترکیە، وارد خاک سوریە شدەاند، بدون در نظر گرفت، جان غیر نظامیان، این مناطق را هدف راکتهای شیمیای قرار داداند.

از سوی دیگر، بر اساس تحقیقات مشترک میان سازمان ملل و سازمان بین المللی ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی، کە بە تازگی گزارشاتی منتشر کردەاند، پیشتر نیز نیروهای رژیم سوریه مسئول دو حمله با گاز سمی بوده و داعش از گاز خردل استفاده کرده است.

همچنین الکسی لامیک سفیر فرانسه در سازمان ملل روز چهارشنبه اظهار داشت که گزارش سازمان ملل واضح می گوید که رژیم سوریه و گروه داعش در سال های ۲٠۱٤ و ۲٠۱۵ در حملات خود از سلاح شمیایی استفاده کردەاند.

جمعیت حقوق بشر کردستان