بازداشت پنج تن از بازاریان سنندج

ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده؛ به جمعیت حقوق بشر کوردستان, پنج تن از کسبه و بازاریان سنندج به نامهای, وریا پرکان، حسین کاکه خانی، اردشیر مرادی،امجد حسین پناهی و منصور محمد زاده، در جریان اعتصاب سراسری بازاریان شهر سنندج( سنه), بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد؛ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، درجریان اعتصاب سراسری شهروندان در شهر سنندج، اقدام به پلمپ مغازی بازاریان و بلوکه کردن حساب بانکی آنها کرده، تعداد زیادی از آنها را نیز بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید