احراز هویت چهار شهروند ربودە شدە توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران

ک.م.م.ک:
جمعه ۱۸ آذرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام, امیر رضای ۱۸ ساله اهل شهرستان قروه، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربودە شد.

در همین چارچوب؛ دو شهروند دیگر به نامهای, مسعود رسولی اهل شهر مریوان و علی رمضانی دانشجوی معماری دانشگاه کوردستان یکشنبه ۱۳ آذرماه، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شدند.

بنابر گزارشات، امام جماعت شهر بانه ملا عبدالکریم امامی، پس از ابراز نارضایتی و انتقاد از کشتار مردم معترض، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

باید خاطرنشان کرد کە، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید