دیولان؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۱۷ آذر ماه ۱٤۰۱ خورشیدی، یک فعال مدنی با هویت “سینا محمدی” اهل دیولان، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نا معلوم انتقال داده شد.

باید خاطر نشان کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید