ربودن یک شهروند درمحل کارش توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده به مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، دوشنبه ۱۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام هیمن فیضی ۲۸ ساله و اهل سولاوا توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شد.

براساس گزارش، هیمن فیضی که خیاط بوده درمحل کارش توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شده است.

باید خاطرنشان کرد کە، از شرایط و محل نگهداری نامبرده هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید