بازداشت یک فعال زیست محیطی در سنندج

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۰ آذر ۱۴۰۱ خورشیدی، شهرام فرهادی شهروند اهل سنندج(سنە) و فعال دوستدار محیط زیست، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند پیشتر در سال ۹۶ بە اتهام امنیتی دوسال در زندان حکومت ایران در سنندج حبس را تحمل کردە است.

شایان ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این زندانی سیاسی سابق اطلاعی در دست نیست.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید