یک معلم در بانە بازداشت شد

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۷ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، وریا قادریان معلم اهل بانە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد،

تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید