بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در اشنویه

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱٦ آذر ماه ۱٤۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “واحد بادپیما” ۳٥ ساله فرزند خلیل اهل اشنویه(شنو) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت و به مکانی نا معلوم انتقال داده شد.

باید خاطر نشان کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و اتهامات وارده به نامبرده در دست نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید