یک شهروند دیگر در پیرانشهر بازداشت شد

ک.م.م.ک:

بنا به گزارش مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند با هویت “کوروش انتظاری” اهل پیرانشهر(پیرانشار) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

شایان ذکر است که، تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید