جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریترور و ناپدیدشدگان قهریسلایدرمدنی

یک شهروند دیگر در پیرانشهر بازداشت شد

ک.م.م.ک:

بنا به گزارش مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند با هویت “کوروش انتظاری” اهل پیرانشهر(پیرانشار) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

شایان ذکر است که، تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست.

ر.خ

Related posts

خشونت لجام گسیخته علیه زنان همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل

Bilal Enferadi

زخمی شدن یک کولبر

Bilal Enferadi