دکتر سارا رشیدی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ خورشیدی، “سارا رشیدی” اهل کرماشان، دکترای علوم سیاسی و عضو تیم ملی یخنوردی ایران توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت شد.

دکتر سارا رشیدی مدیریت آکادمی اسکیت باتیس کرماشان نیز می‌باشد. وی در رابطه با جریان اعتراضات سراسری مردم ایران توسط نیروهای امنیتی در کرماشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعات کاملی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید