مهاباد؛ بازداشت و شکنجه شدید یک شهروند


ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند باهویت امیر نصرالهی توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به شدت تحت شکنجه قرار گرفته‌است.

باید خاطرنشان کرد کە، نامبرده به اتهام مداوا کردن مجروحان اعتراضات مردمی، در شهر مهاباد از سوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، ربوده شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بود.

بنابر گزارش منبع محلی: نامبرده شنبه ۱۲ آذر ماه پس از چندیدن روز بی خبری، با دست بند و پابند در دادگاه حاضر شده است. این شهروند از شکنجه شدید خود خبرداده، از مردم برای آزادی درخواست کمک کرده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید