نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنندج یک دختر ۱۵ سالە را ربودند

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۹ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، در تداوم خیزش سراسری کوردستان و ایران و در اقدامات سرکوبگرانە، نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران در سنندج(سنە)، یک دختر ۱۵ سالە بە نام آلا(ئاڵا) دستی را در میدان اقبال این شهر ربودند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت آلا دستی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید