جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدرمدنی

بی خبری از سرنوشت سە شهروند ربودە شدە در تکاب

ک.م.م.ک:

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در جریان خیزش گستردە ملت کوردستان و ایران، اقدام بە روبودن شهروندان کردە و طی این یورش، سە شهروند اهل تکاب بە اسامی وحید دیهیم، مهدی مرادی فرزند ابراهیم و سامان محمودی فرزند صابر را ربودند.

بر اساس گزارش، پس از ربودە شدن این شهروندان توسط نیروهای مسلح و تروریست جمهوری اسلامی ایران، نامبردگان بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خیر از سرنوشت شهروندان ربودە شدە اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

Related posts

قتل دو کودک در پیرانشهر

زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات بانە

سقز؛ سرنوشت نامعلوم کیانوش عبدالله‌زاده پس از بازداشت