بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در پیرانشهر

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام, کاوه مولودی اهل روستای خراپه، ساکن شهر پیرانشار توسط نیروهای امنیتی حکومت، جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

براساس گزارشات رسیده، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران به منزل نامبرده یورش برد پس از بازداشت وی را به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

باید خاطرنشان کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و اتهامات وارده به نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید