ادامه‌ی بازداشت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کوردستان

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۹ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نامهای, ترانه زالابی و آیدن غفاری اهل شهرستان سنندج، دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کوردستان، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

لازم به ذکر است؛ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در راستای سرکوب اعتراضات مردمی، در بیشتر دانشگاه اقدام به بازداشت فله ای دانشجویان کرده، و تعداد زیادی از دانشجویان در جریان خیزش انقلابی مردم بازداشت کرده‌اند.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید