عدم ثبت اسامی زندانیان سیاسی اهل سنت که روز ۱۲ مرداد ماه اعدام شدند در بهشت زهرا

به دنبال مراجعه خانواده های اعدام شدگان اهل سنت برای خرید طبقه های فوقانی قبر برخی از زندانیان عقیدتی اهل سنت که اخیرا به طور جمعی در روز ۱۲ مردادماه سال جاری اعدام شدند به آنها گفته شد که اسامی آنها در بهشت زهرا ثبت نشده است.

مسئولان بهشت زهرا به خانواده ها گفته اند “تا زمانی که مشخص نشود چه کسی در این محل دفن است نمیتوانید طبقات فوقانی را خریداری کنید”

خانواده ها برای گرفتن نامه ای به زندان مراجعه کردند اما مسئولان زندان هم گفتند: ” اسامی این زندانیان به عنوان انتقالی پیش ما ثبت شده نه اعدامی” و از دادن نامه به این خانواده ها امتناع کرده اند.

لازم به ذکر است که برخی از قبرستانهای تهران بخاطر کمبود جا در سه طبقه اقدام به دفن مردگان میکنند که بستگان متوفی جهت اینکه کسی بر روی قبر قرار نگیرد مجاز به خرید طبقات فوقانی هستند.

لازم به یادآوری است که ۲۲ زندانی عقیدتی اهل سنت روز ۱۲ مرداد به طور دسته جمعی اعدام شدند. وزارت اطلاعات حتی به خانواده های زندانیان اجازه “آخرین ملاقات” و انجام شعائر مذهبی اهل سنت را هم نداد. اجساد زندانیان نیز توسط خود وزارت اطلاعات  دفن شدند.