بوکان؛ سیران هرمزی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت

شد

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ خورشیدی، “سیران هرمزی” اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در منزل شخصی خود بازداشت شد.

براساس گزارش، نیروهای امنیتی حکومت ایران به منزل نامبرده یورش برده و اقدام به بازداشت این شهروند کرده‌اند.

تا لحظه نگارش این خبر از محل نگهداری و سرنوشت سیران هرمزی اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید