شورش نیکنام در اورمیە جانباخت

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۶ آذرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، شورش نیکنام شهروند ۳۶ سالە اهل روستای قلعە جوخە از توابع مهاباد در بیمارستانی در اورمیە جان باخت.

بر اساس گزارش، شورش نیکنام کە روز پنج شنبە ۲۶ آبان ماە در جریان خیزش سراسری با شیک مستقیم نیروهای تروریست سپاە پاسداران زخمی شدە بود، بە بیمارستان سیدالشهدا اورمیە منتقل و آنجا تحت درمان قرار گرفتە بود.

نامبردە در روز ششم آذر ماە بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.

لازم بە ذکر است کە، مراسم خاکسپاری این شهروند، دوشنبە ۷ آذر ماە در روستای محل زندگیش برگزار شد.
نامبردە متاهل و پدر یک فرزند است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید