بازداشت دو شهروند در سنندج و تکاب

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۶ آذر ماە خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران یک شهروند بە اسم دلیر نصری را در محل کار خود در خیابان غفور سنندج(سنە) بازداشت و بە مکان نامعومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، دلیر نصری زندانی سابق اهل سنندج، بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ربودە شدەاست.

از سوی دیگر و در طول هفتە گذشتە، نیروهای تروریستی سپاە پاسداران در تکاب، یک شهروند بە اسم سیروان شیوخی ۲۲ سالە را نیز در محل کارش ربودە و تا لحظە تهیە خبر از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید