تخلیه کردن چشم یک شهروند

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی، یک شهروند با هویت فرشید زارعی که در جریان اعتراضات و اعتصابات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی در تکاب از ناحیه سر و چشم مورد اثابت گلوله ساچمه ای قرار گرفته بود یکی از چشم های او تخلیه شد.

لازم به ذکر است که این شهروند ۲۶ مهر سال جاری با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران از ناحیه سر و چشم مورد اثابت ۵۰ گلوله ساچمه ای قرار گرفته بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید