سنندج؛ بازداشت ۳ عضو یک خانواده

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، سه شهروند به نامهای, خسرو ساعدی، پرویز ساعدی و آفاق ساعد موچشی، اهل سنندج(سنه), توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد کە، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در تمامی مناطق کوردستان به شیوە گسترده و جستجوی خانه به خانه اقدام به بازداشت شهروندان کرده، تعداد زیادی از شهروندان بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌اند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید