بازداشت ادامه دار شهروندان در سنندج

ک.م.م.ک:
پنج شنبه ۳ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو شهروند به نامهای,صهیب نادری و بیان صالحی ذوج فعال مدنی و کارگری اهل سنندج (سنه)، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، ضمن بازداشت زوج مذکور اقدام به تفتیش منزل شخصی آنها کرده، سپس ایشان را به مکانی نامعلوم انتقال دادهاند.

لازم به ذکر است کە، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید