مهاباد؛ بازداشت ۶ شهروند توسط نیروهای سرکوبگر

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، در جریان سرکوب شهروندان معترض در کوردستان، ۶ شهروند به نامهای, هیمن سرگولی ، محمد احمدی، محمد خلیلی، پیمان روزخون، محمد رش، سمکو دودوکانلومیلان, اهل روستای کوسه کریز از توابع شهرستان مهاباد، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

باید خاطرنشان کرد کە، نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، در تمامی شهرهای کوردستان و در طی خیزش انقلابی مردم به صورت گسترده، اقدام به گشت خانه به خانه و بازداشت شهروندان کرده است.

لازم به ذکر است کە، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید